ALGEMENE VOORWAARDEN

HOE WE DEZE TOEPASSEN OP ALLE AANBIEDINGEN TUSSEN ONS EN ONZE KLANTEN

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE OVEREENGEKOMEN OVEREENKOMSTEN TUSSEN DE VERKOPER (WIJ) EN DE KLANT (KOPER)

We vermelden de voorwaarden over aanbiedingen / overeenkomsten, prijzen, leverings- en levertijden, overmacht, verpakking, klachten, aansprakelijkheid, betaling, eigendomsvoorbehoud, gegevensbescherming, toepasselijk recht / geschillen en slotbepaling

ALGEMENE VOORWAARDEN

DUIDELIJKE AFSPRAKEN ZIJN HET FUNDAMENT VOOR EEN GOEDE RELATIE

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van een groothandel (de 'verkoper') op alle overeenkomsten tussen de verkoper en een klant (de 'koper') en op de uitvoering van die overeenkomsten. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn voorwaarden van Koper uitgesloten.

Eventuele afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. De afwijkende bepalingen hebben voorrang boven de algemene voorwaarden.

Een uitgebreide algemene voorwaarden beschikbaar in het Engels. Hier geven we de voorwaarden weer over aanbiedingen / overeenkomsten, prijzen, leverings- en levertijden, overmacht, verpakking, klachten, aansprakelijkheid, betaling, eigendomsvoorbehoud, gegevensbescherming, toepasselijk recht / geschillen en slotbepaling.

Algemene voorwaarden (Engels)

 

MELD U AAN ALS ONZE KLANT

Koop vandaag nog vanuit onze webshop collectie

WEBSHOP