Vacatures

Interesse om bij/ voor Heijer te werken ? ...
Check onze vacatures


Webshop

24 uur per dag online aankopen !
Klik hier voor directe toegang


Contact

T | +31 (0)71 3030016
F | +31 (0)71 4082997
E | info@heyer.se


Adres

Heijer Blomstergrossisten B.V.
Laan van Verhof 59
2231 DZ Rijnsburg


Algemene voorwaarden

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van een groothandel (de 'verkoper') op alle overeenkomsten tussen de verkoper en een klant (de 'koper') en op de uitvoering van die overeenkomsten. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn voorwaarden van Koper uitgesloten.
  • Eventuele afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. De afwijkende bepalingen hebben voorrang boven de algemene voorwaarden.

Een uitgebreide algemene voorwaarden beschikbaar in het Engels. Hier geven we de voorwaarden weer over aanbiedingen / overeenkomsten, prijzen, leverings- en levertijden, overmacht, verpakking, klachten, aansprakelijkheid, betaling, eigendomsvoorbehoud, gegevensbescherming, toepasselijk recht / geschillen en slotbepaling.

Algemene voorwaarden (Engels)